Eergerelateerd geweld, huwelijksdrang en achterlating

In sommige gemeenschappen bestaan er strenge regels over hoe mannen en vrouwen zich moeten gedragen. Vrouwen en meisjes moeten kuis zijn in gedrag en kleding. Zij mogen geen aanleiding geven tot roddels binnen een gemeenschap anders komt de familie-eer in gevaar. Voor de man is het de taak die eer te bewaken. Als de eer wordt geschonden, voelt de familie zich gedwongen om deze te herstellen.

Eergerelateerd geweld kan verschillende vormen aannemen. De familie kan overgaan tot maatregelen zoals een uitgaansverbod, een gedwongen huwelijk, verstoting uit de familie of erger. Dit komt niet alleen onder vrouwen voor, ook mannen kunnen hier het slachtoffer van worden.

Middels het project ‘VAN HUIS UIT’ heeft Stichting MOOI een aantal vrijwillige gemeenschapsbemiddelaars’ opgeleid uit verschillende culturele gemeenschappen. Zij bieden voorlichting, bemiddeling en grijpen vroegtijdig in bij conflicten in én tussen families.

Heb je, in wat voor vorm dan ook, te maken met dergelijke onderwerpen, neem contact met ons op. Wij behandelen de verstrekte informatie vertrouwelijk.

Voor meer informatie over eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating kan je ook deze factsheet bekijken.
Daarnaast is deze factsheet 'vermoedens van eergerelateerd geweld' interessant.

Contact

Neem voor verdere informatie, advies en eventuele voorlichtingsbijeenkomsten contact op met:
Garip Ozcan.
T 070 205 20 00
M 06 23 73 93 00
E G.Ozcan@stichtingmooi.nl

“Van Huis Uit” is begonnen in 2006 en in 2008 heeft het ministerie van OCW het “Van Huis Uit” als een succesvol project gekozen en in maart 2010 heeft het project de Haagse emancipatieprijs “De Kartiniprijs” gewonnen.

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier