WOOOW!

Interne en externe professionals die met kinderen werken kunnen kinderen aanmelden voor WOOOW!, uiteraard te allen tijde met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s). Als het kind al in een zorgtraject zit, als het zware gedragsproblemen heeft of uit een multiprobleemgezin komt, zal er in samenspraak met de betrokken partijen gekeken worden of deelname passend is.

Kinderen mogen aangemeld worden als zij belemmeringen hebben op het gebied van hun sociaal emotionele ontwikkeling. Deze onderscheiden wij in 4 clusters:
• Het kind wordt belemmerd om zich verbaal goed te kunnen uiten.
• Het kind vertoont onzeker gedrag.
• Het kind heeft moeite om sociaal contact te leggen met leeftijdsgenoten.
• Het kind heeft moeite om zijn eigen grenzen aan te geven.

Hier kunt u verschillende documenten downloaden:

Formulier achtergrondinformatie deelnemer
Intakeformulier ouders
Flyer WOOOW

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neemt u dan contact op met Claudia Groen-Jongejan, Projectleider WOOOW!: c.jongejan@xtra.nl /06 - 43 39 52 14.

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier