Project Vrouwen Doen Mee

Het project 'Vrouwen doen Mee' in de Schilderswijk is een initiatief van Stichting Jeugdwerk, Stichting Yasmin en Zebra. Door de gemeente zijn we gevraagd om een methodiek te bedenken om geïsoleerde vrouwen in de Schilderswijk op te sporen en hen (weer) deel te laten nemen aan de maatschappij. Wij hebben daartoe Wijkcontactvrouwen opgeleid.

Deze contactvrouwen komen uit de wijk zelf en zijn soms afkomstig uit een zelforganisatie. Zij zoeken vrouwen uit hun eigen omgeving die zich in een isolement bevinden. In de periode van juni 2013 tot en met december 2014 hebben 45 wijkcontactvrouwen ruim 450 geïsoleerde vrouwen gevonden en hen weer mee laten doen aan activiteiten in de buurt of hen begeleidt naar de juiste vorm van ondersteuning. Uiteraard zijn wij heel trots op deze Wijkcontactvrouwen.

Methodiekbrochure

De methodiekbrochure is donderdag 5 maart aan de directie en beleidsambtenaar emancipatie van OCW uitgereikt. Tijdens de bijeenkomst hebben ruim 90 bezoekers kennis gemaakt met de methodiek.
U kunt de methodiekbrochure hier downloaden en de verhalen van de wijkcontactvrouwen en de geïsoleerde vrouwen zelf lezen.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Conny van den Berg, c.vandenberg@zebrawelzijn.nl, 06 - 43 07 39 54.

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier