Ondersteuning bij psychische en sociale problemen

Bij psychosociale problemen gaat het om twee soorten problemen die met elkaar samenhangen:

  • Problemen die te maken hebben met uw gevoelens en gedachten (psychische problemen): u voelt zich bijvoorbeeld somber, verlaten, angstig of boos.
  • Problemen die te maken hebben met andere mensen of instanties (sociale problemen): u heeft bijvoorbeeld moeilijkheden met uw partner, kinderen, familie of buren, met de Belastingdienst, de woningbouwvereniging of de gemeente.

Blijft u hier niet mee rondlopen. Wij kunnen u ondersteunen.

Neem voor meer informatie contact op met het Wijkcentrum bij u in de buurt.