Signalerend huisbezoek voor 75-plussers

Elke inwoner van Den Haag ontvangt in het 75ste levensjaar een brief met een verzoek voor toestemming van een huisbezoek. De 75-plussers, die dit wensen, worden op afspraak thuis bezocht door een ouderenwerker, een stagiair of een speciaal opgeleide vrijwilliger. Tijdens dit bezoek wordt er informatie gegeven over de plaatselijke voorzieningen en mogelijkheden die er zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren. Met behulp van een uitgebreide vragenlijst worden vragen gesteld over gezondheid, wonen, mobiliteit, financiën, behoefte aan zorg- en dienstverlening, tijdsbesteding en contacten.

In Haagse Hout, Segbroek, Loosduinen en Leidschenveen-Ypenburg verzorgt VÓÓR Welzijn op verzoek van de gemeente deze huisbezoeken. Bereikt u in 2016 het 75ste levensjaar? Dan kunt u van VÓÓR Welzijn een brief verwachten.