Ik ben bezorgd!

Beste collega, partners en wijkbewoners in Segbroek,

De afgelopen weken is Xtra en het welzijnswerk in Den Haag op een zeer negatieve manier in het nieuws geweest. Ik zie wat dit de afgelopen dagen doet met mijn medewerkers in Segbroek. Dit baart mij veel zorgen. Met deze publieke verklaring wil ik een hart onder de riem steken van mijn medewerkers en mijn zorgen delen met mijn partners en wijkbewoners.

Elke dag zie ik mijn medewerkers hun stinkende best doen om bewoners te ondersteunen bij hun persoonlijke hulpvragen, om bij te dragen aan een veilig en gezond leefklimaat voor onze jeugd in de wijk en samen met wijkbewoners en hun organisaties bij te dragen aan betrokken, veilige en inclusieve buurten.

Vanochtend kwam het jeugdwerk in één van de Haagse buurthuizen onder vuur vanwege vermeende radicalisering van hun jongerenwerkers en het daarmee samenhangende risico voor de jeugd en de wijk. Ik merk dat dit bericht een enorme impact heeft, niet alleen op mijn jeugdwerkers maar op al mijn medewerkers, moslim en niet-moslim. Aantijgingen als deze kunnen leiden tot het vogelvrij verklaren van mijn medewerkers, met name medewerkers met een islamitische achtergrond. Deze zorgen worden ook breed door hun collega’s gedeeld.

 Elke dag opnieuw zetten zij zich keihard in voor een veilig opgroei-klimaat. Daarbij werken zij nauw samen met partners als het CJG, de politie, veiligheid, reclassering, scholen, bewonersorganisaties en ouders. Met de huidige tendentieuze berichtgeving dreigt de integriteit van al mijn medewerkers in het geding te raken waardoor zij niet meer in staat kunnen zijn hun werk op een veilige en professionele manier te doen.

Ik zie mijzelf dan ook genoodzaakt om aan de bel te trekken en publiekelijk mijn zorg te uiten en mijn collega’s, partners en bewoners te vragen deze zorg met mij te delen en mijn medewerkers te steunen en blijvend in staat te stellen hun werk als professional in de zeven wijken van Segbroek op een plezierige, betrokken en veilige manier te verrichten en hen dit vertrouwen zichtbaar te geven.

Zoals altijd, sta ik open om met betrekking tot zorgen die er mogelijk zijn, met u persoonlijk in gesprek te gaan.

 Sonnie Yildiz, Stadsdeelmanagers Segbroek Voor welzijn.

Als u vragen heeft over deze verklaring of naar aanleiding hiervan iets met mij wilt delen, kunt u mij bereiken via s.yildiz@voorwelzijn.nl.

Bekijk hier bovenstaande reactie in PDF.

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier