Technische hulpmiddelen thuis - Alzheimer Café Haagse Hout

Op woensdag 10 januari wordt het thema 'Technische hulpmiddelen thuis' besproken. Uit onderzoeken blijkt dat gebruik van technologische snufjes -domotica- de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en voor hun mantelzorgers en zorgverleners kan verbeteren. Domotica verbetert de veiligheid, waardoor bijvoorbeeld valpartijen verminderen, en kan de vrijheid verruimen. Op 10 januari 2018 nemen wij u mee in de wereld van domotica en bespreken we de voordelen, nadelen en randvoorwaarden.
Het Alzheimer Café richt zich op mensen met dementie, hun partners, kinderen, andere familieleden, professionals uit bijvoorbeeld de zorg en andere belangstellenden. Vanaf 19 uur bent u welkom, het programma start om 19.30 en duurt tot 21 uur. Het Alzheimer Café vindt iedere 2e woensdag van de maand plaats in wijkcentrum Mariahoeve, Ivoorhorst 155 in Den Haag.

Naast het Alzheimer Café is in wijkcentrum Mariahoeve ook het Ontmoetingscentrum voor mensen met geheugenproblemen voor Bezuidenhout en Mariahoeve gevestigd. Hier kunnen wijkbewoners een of meerdere dagen per week deel nemen aan dagrecreatie. Er wordt tevens gerichte ondersteuning geboden aan mantelzorgers van mensen met dementie. Voor meer informatie kunt u terecht bij programmacoördinator Marlot Henkes, mhenkes@cardia.nl.
In Benoordenhout verzorgt Evita Lokaal dagbesteding voor o.a. mensen met beginnende geheugenproblematiek en ondersteuning voor mantelzorgers. Meer informatie vindt u op www.evitalokaal.nl