Voorschool/peuterspeelzalen

LET OP:

Veranderingen op de Voorschool


Bekijk hier:
Overzicht veranderingen bij de Voorschool per 1 januari 2018


Lees hier onze brief over:
Veranderingen Voorschool 2018


Wat is de Voorschool?

De Voorschool peuterspeelzaal bereidt uw kind spelenderwijs voor op de basisschool. Kinderen van 2,5 tot 4 jaar spelen op 4 vaste dagdelen (twee ochtenden en twee middagen) onder deskundige leiding. Naast veel binnen en buiten spelen met andere kinderen is er aandacht voor muziek, knutselen, rekenen, bewegen, zelfstandigheid en met name taalontwikkeling.

Elke Voorschool peuterspeelzaal heeft een vaste samenwerking met een basisschool. Beiden werken met hetzelfde speelleerprogramma. Wij vragen u daarom gebruik te maken van de Voorschool die samenwerkt met de basisschool waar u uw kind naartoe wilt laten gaan. Een groep bestaat uit maximaal 16 kinderen.

Op de peuterspeelzalen zijn ook Samenspel groepen. Bij Samenspel kunnen ouders met peuters van 2 tot 2½ jaar één keer per week samen spelen. Ook wordt er gewerkt met VVE Thuis (Voor- en Vroegschoolse Educatie) waarbij ouders worden gestimuleerd om thuis met hun kind activiteiten te doen.

Introductiefilm Voorschool Peuterspeelzaal
Deze informatiefilm laat u zien wat wij allemaal doen op de Voorschool peuterspeelzalen in Den Haag. In korte items wordt uitleg gegeven aan hoe wij werken aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van Rekenontwikkeling, Motorische ontwikkeling, Sociaal emotionele ontwikkeling, Taalontwikkelingen Zelfstandigheid.

Aflevering 'Dit is mijn Leven'

In deze aflevering van 'Dit is mijn leven' - TV West staat Faisal centraal. Een kleine man in een grote wereld. Faisal is de jongste deelnemer uit de serie Dit is mijn Leven. Hij is pas 3,5 jaar oud, maar zijn ouders hebben besloten dat hij toch al naar een Voorschool van stichting MOOI gaat. En klein en schattig als hij is, gaat hij ook al op excursie.